Skip to main content

Patient panel

Välkommen att vara med och påverka din vård på Vårdcentral Borgen

 Välkommen att vara med och påverka din vård på Vårdcentral Borgen

Vi arbetar för att göra vården så effektiv och anpassad som möjligt för dig som patient.
Vi tror på att samarbeta med våra patienter för att skapa en ännu bättre vårdupplevelse, då är ditt perspektiv och dina erfarenheter värdefulla för oss.
Jag vill därför inbjuda dig som listad patient på Borgen att delta i vårt utvecklingsarbete

 

Hur kan du delta?

  • Delta i våra patientpanelsmöte där vi diskuterar förbättringar och innovationer (startar i oktober, fysiska möte på vårdcentralen)
  • Berätta för oss om dina idéer och förslag för att förbättra vården på vår vårdcentral, via telefon, mejl eller enskild dialog.

 

Varför är din medverkan viktig?

Din insikt och din feedback hjälper oss att anpassa vår vård så att den möter dina behov på bästa möjliga sätt.Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en mer personlig, effektiv och patientsäker vårdmiljö

Vi uppskattar din tid och ditt engagemang.
Vi ser framemot att ha dig med oss i detta spännande arbete.

Kontakta oss på info@vardcentralborgen.se alternativ ring 010-4245000 och meddela ditt intresse för deltagande i patientpanelen, jag kommer sedan ta kontakt med dig.

Tack för att du är en viktig del av Borgen Vårdcentral!

Med vänliga hälsningar,
Susanne Persson

Verksamhetschef
Vårdcentral Borgen