Skip to main content

Om nya Vårdcentral Borgen i Västra Hamnen

Vår vision är att tillsammans med dig utforma morgondagens primärvård och skapa den vårdcentral du litar på!

Vårdcentral Borgen är en privat vårdcentral med kvälls- och helgmottagning på uppdrag av Region Skåne som startade den 1 februari 2023.

Vi tror starkt på att en god och säker primärvård nås med hög nivå av kontinuitet, god kommunikationsförmåga och professionalism samt ökad tillgänglighet fysiskt och digitalt. Som patient ska du ha höga förväntningar och tillsammans arbetar vi mot god fysisk och psykiska hälsa.

På uppdrag av Region Skåne ska vi välkomna dig till din nya vårdcentral i Västra Hamnen!

Kvalité i primärvården

Vi säkerställer kvalitet genom tydliga rutiner och riktlinjer samt att vi följer upplägget för det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Arbetsmiljöverket. Vi handlägger synpunkter från våra patienter enligt särskild rutin för patientsäkerhetsarbete som innefattar policy för avvikelsehantering, riskbedömningar, utvärderingar och uppföljningar.

Dagens primärvård utvecklas i revolutionerande hastighet och för att kunna erbjuda den bästa vården investerar vi mycket i våra medarbetare. Hela vårt kvalitetsarbete kretsar runt dig som patient och dina behov. Vi vill erbjuda god högkvalitativ primärvård som du har rätt till och vi kommer vara med att utveckla morgondagens primärvård i Sverige.

Tillsammans med patienten försöker vi identifiera alla tänkbara hälsorisker och arbetar preventivt för att minska risken för akuta försämringar. Den ökade tillgängligheten ger oss möjlighet att i tidigare skede upptäcka nyinsjuknande eller försämringar vilket enligt vår mening är huvudsyftet med primärvården.

Medarbetare

Medarbetarna har en bred kompetens med specialister inom allmän medicin. Vi kommer även ha en rehab avdelning med fysioterapeut och psykolog/kurator. Utöver dessa finns vårt team av distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Teknisk tillgänglighet i primärvården

Den medicinska tekniken blir allt med effektivare, enklare och mer tillgänglig. Vi välkomnar den tekniska utvecklingen och använder den för att underlätta för dig.

Vi söker ständigt efter nya sätt som kan hjälpa oss att förenkla kontakten med dig som patient vilket ökar kvalitén i vårt medicinska arbete och diagnossättning.

Styrelse och ekonomi

Se information på Allabolag »