Skip to main content

Vårdcentral Borgen är till för alla

Hos oss ska du känna dig i trygga händer. Vårt team kommer bestå av läkare, sjuksköterskor, psykologer, dietister och fysioterapeuter.

Vi kommer erbjuda dig akuta tider, medicinska bedömningar samt – om nödvändigt – remittering till specialistläkare. Vi följer även upp patienter som skrivs ut från slutenvården eller som har kronisk sjukdom. Patienter med kronisk sjukdom får en årlig kallelse för återbesök.

Dessutom kommer vi ha kvälls- och helgmottagning med generösa öppettider.

Läs mer om vad vi kommer erbjuda nedan.

Allmänläkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin hjälper dig med akuta åkommor som inte kräver sjukhusvård. De undersöker, utreder och behandlar dina åkommor. Vid behov remitterar de dig vidare. Dessutom kommer våra allmänspecialister utbilda och handleda ST-läkare.

Vi kommer sträva, i möjligaste mån, efter att du ska få träffa samma läkare vid varje besök.

Sjukgymnast/fysioterapi

Lider du av besvär och smärttillstånd i kroppen? Till exempel akuta ortopediska besvär, idrottsskador, kroniska besvär från leder och mjukdelar, stelhet eller andra problem från muskler, leder och nerver. Eller har du kroppsliga besvär som följd av stress och spänningar? Då är du välkommen till Vårdcentral Borgens legitimerade fysioterapeuter!

Våra fysioterapeuter gör en bedömning av dina besvär och lägger därefter upp en lämplig behandlingsplan. Eftersom det är viktigt att du är aktiv och bidrar i din egen rehabilitering görs alltid planen tillsammans med dig. Behandlingen kan bestå av manuell terapi, akupunktur och/eller träning. Målet är att hitta en fungerande metod som gör att du bibehåller eller ökar din fysiska aktivitet.

Du kan när som helst, utan remiss från läkare, söka dig direkt till vår sjukgymnast.

Psykolog/Rehabkoordinator

Du är välkommen att kontakta oss om du mår dåligt psykiskt.

Vi träffar människor som på olika vis mår dåligt och vill göra förändringar i livet för att må bättre. Vid din första kontakt med oss görs en bedömning, och därefter kan vi tillsammans planera hur en eventuell fortsatt kontakt eller behandling ska se ut.

Vi kan bla erbjuda kris- och motivationssamtal, men också kognitiv beteendeterapi. Detta sker antingen genom fortsatta samtal eller genom internetförmedlad KBT. Målet med KBT är att öka sin medvetenhet om och förmåga att förändra tankar, känslor och beteenden som inte är sunda. Behandlingen har visat sig ha god effekt vid depression, ångest eller stress. KBT betonar vikten av självhjälp, dvs. att träna förmågan att ta hand om sig själv med de verktyg och hemuppgifter som man får under behandlingen. Internetförmedlad KBT har liksom traditionell behandling genom samtal goda forskningsresultat. Du får då tillgång till ett behandlingsprogram som du kan arbeta med när det passar dig, och har under behandlingen även möjlighet att kommunicera med din behandlare.

Vi kan också erbjuda personer som är sjukskrivna kontakt med rehabkoordinator.

Rehabkoordinatorn arbetar för att stötta dig som är sjukskriven och kan hjälpa dig att samordna insatserna du får från olika aktörer som tex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi hjälper dig även att uppföra en rehabplan.

Provtagning

Som en del av en medicinsk utredning behöver våra läkare eller sjuksköterskor ofta ta prover. Proverna tas på Vårdcentral Borgen och analyseras sedan av ett laboratorium. Innan du kommer till provtagningen behöver du en remiss på vilka prover som ska tas. Ofta får du det direkt efter din tid hos läkaren eller sjuksköterskan.

Vid provtagningen måste du legitimera dig och därför är det viktigt att du tar med dig någon form av ID-handling. Det är också bra om du kommer till mottagningen i god tid, eftersom stress och rörelse kan påverka testresultatet. Om provtagningen innefattar blodprov är det viktigt att du i förväg informerar oss om du tar blodförtunnande medel. I vissa fall krävs att du är fastande inför ett blodprov, i andra ska du inte ta din medicin före provtagningen. Vi ger alltid detaljerad information om vad som gäller för just dig! Information om när och hur du får reda på dina testresultat, får du av läkaren som ordinerat provtagningen.

Utöver ovan är du också välkommen till oss för provtagning inför ett läkarbesök på sjukhus.

Allmän hälsoundersökning

Om du har symptom som gör att du misstänker att du har en sjukdom som bör undersökas av läkare, ska du alltid kontakta din vårdcentral. Genom att ringa oss på Vårdcentral Borgen så bokas en tid för läkarundersökning.

Du kan också kontakta oss om du vill göra en så kallas allmän hälsoundersökning, helt enkelt en kontroll för att se så att allt är som det ska. En allmän hälsoundersökning omfattar hälsosamtal med läkare, kroppsundersökning, blodtryckskontroll, EKG och blodprover. Kontroll av blodsocker, blodvärden samt urinprov kan också ingå.

Förnya recept

Vi vill i första hand förnya recept i samband med mottagningsbesök.
Om du har ett läkemedel som fungerar bra för dig men där du snart har slut på recept kan du begära förnyelse via » Mina vårdkontakter. Du loggar då in på en säker tjänst med e-ID eller personnummer. Vi vill uppmana alla våra patienter som har viss vana av internet att skaffa ett konto på Mina vårdkontakter nu med det samma, det är en mycket bra tjänst! Idag kan du använda Mina Vårdkontakter för receptförnyelse, avbokning av tid samt att begära att bli uppringd av din vårdgivare.
Vi använder e-recept som skickas till en central apoteksdatabas. Du kan därefter hämta ditt läkemedel på valfritt apotek. Tag med giltig legitimation!

Var god skicka din begäran i god tid så att du inte riskerar bli utan ditt läkemedel. Inom tre arbetsdagar finns ditt recept på apoteket om du inte hört något från oss.