Skip to main content

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024 ska erbjudas till:

  • Personer 80 år och äldre
  • Personer äldre än 65 år boende på SÄBO eller som har hemsjukvård av sjuksköterska
  • Personer 65 år och äldre med omsorgsinsats på korttidsboende eller som har hemtjänst med omsorgsinsats.

Rekommendationen gäller från 1 mars 2024. Grunden för detta är att aktuella data talar för att man bör förstärka vaccinskyddet två gånger årligen hos personer med hög ålder och/eller uttalad skörhet.

Tidsperiod

Vaccinationerna ska ske under en begränsad period från mitten av mars till och med 30 april. Eftersom syftet med vaccindosen är att förstärka skyddet och framför allt förlänga det så att det varar ända fram tills det är dags för höstdosen är det inte någon av grupperna som behöver prioriteras framför någon annan, utan alla grupper kan vaccineras parallellt.

Strategi

Varje vårdcentral skickar personlig kallelse/kontaktar på annat sätt alla listade över 80 år med bokad tid. Vårdcentralerna i samverkan med kommunerna planerar och genomför vaccinationer på särskilda boende för äldre. För personer med hemtjänst över 65 år ska tider finnas tillgängliga på vårdcentralerna.

Intervall mellan doser

Minsta intervall mellan doserna (för båda vaccinen, Comirnaty samt Nuvaxovid) är 3 månader, men det får gärna vara längre.

Personer utanför rekommendationen med behov/önskemål om vaccination

Det finns fortfarande möjlighet för personer utanför rekommendationen att vaccinera sig men detta förutsätter läkarordination

Gravida

Gravida rekommenderas, precis som övriga medicinska riskgrupper, inte någon vaccination under vårens vaccinationsperiod men kommer att rekommenderas en dos vaccin till hösten.